Kropsfundamentet

Hos Kropsfundamentet.dk bliver du behandlet med en kropsterapi, der bygger på en forestilling om at mennesket ikke er delt i krop og sjæl ,men derimod at mennesket er ét hele, og derfor er det en behandling af det hele menneske, man får.

En behandling begynder med en indledende samtale, hvor vi sammen får afdækket dine behov og ønsker til behandlingen og får afstemt, hvor du rent sundhedsmæssigt befinder dig, så behandlingen passer til din tilstand netop nu.

I behandlingen kommer vi ofte omkring både krop, tanker og følelser, alt efter hvor meget de enkelte delelementer fylder, og alt afhængig af din situation.

Hos Kropsfundamentet benyttes forskellige behandlingsteknikker i forbindelse med kropsterapien såsom massage, led mobilisering, pulsering, akupressur- og zonetryk. Disse behandlingsteknikker er effektive for rigtig mange mennesker.

Alle behandlinger rundes af med en kort samtale, hvor vi fx taler om, hvordan du har reageret på behandlingen og har det efterfølgende, samt hvordan det videre forløb skal foregå.

Der gives hjemmeøvelser, som man bør udføre inden næste behandling. De er frivillige, men man vil opleve hurtigere forbedring, hvis man udfører dem.

Share This Post
Have your say!
00